Η διαφημιστική ταινία Vodafone Green Giga Network σε συνεργασία με την Wunderman Thompson στο νησί της Αμμουλιανής, υλοποίησε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες...